>>Confirmed Invited Speakers

 

bugPlenary Speakers(in alphabetical order):

Markus Antonietti/MPI

Xinhe Bao/CAS

Makoto Fujita/Tokyo

Sharon Glotzer/University of Michigan

Chad Mirkin/Northwestern

Kostya Novoselov/Nobel Laureate


Xiaowei Zhuang/Harvard University

bugSession 1. Carbon Nanomaterials

Confirmed Keynote Speakers

Huiming Cheng Liming Dai Hongjun Gao Michael Giersig
Zhengxiao Guo Avetik R. Harutyunyan Dan Li Yuliang Li
   
Yunqi Liu Zhongfan Liu    
       
       

Confirmed Invited Speakers

Anyuan Cao Yongsheng Chen Feng Ding Shaoming Huang
Kaili Jiang Feng Li Chang Liu Jieshan Qiu
Liangti Qu Chunru Wang Ming Xu Quanhong Yang
   
Qiang Zhang Yingying Zhang    

bugSession 2. Inorganic Nanomaterials and Metal-organic Frameworks

Confirmed Keynote Speakers

Mircea Dinca Xiaogang Liu Xiongwen Lou Takashi Uemura
 
Yi Xie Yadong Yin Hongcai Zhou  

Confirmed Invited Speakers

Xianhe Bu Yong Cui Hexiang Deng Chunying Duan
Xiao Feng Hailong Jiang Yaqian Lan Jianrong Li
Qiaowei Li Shenghua Li

Andrey Rogach

Yuen Wu
Gang Xu Jiepeng Zhang Yuebiao Zhang Bin Zhao
     
Guangshan Zhu      

bugSession 3. Self-Assembly and Soft Nanomaterials

 

Harish Bhaskaran Zhaoxiang Deng Chunhai Fan Charl FJ Faul
Kurt Gothelf Jay T. Groves Sarah Heilshorn Yamuna Krishnan
Runhui Liu Jwa-Min Nam Alan Rowan Annela Seddon
Wenmiao (Will) Shu Friedrich Simmel Qiangbin Wang Shu Wang
Itamar Willner Yunsheng Xia Bing Xu Huaping Xu
Hai-bo Yang Chuan Zhang Wei Zhang Yongfeng Zhou
     
Bo Zou      

bugSession 4. Nanocatalysis

Confirmed Keynote Speakers

Hermenegildo Garcia Buxing Han Yadong Li Shizhang Qiao
   
Jinhua Ye Jihong Yu    

Confirmed Invited Speakers

Yimin Chao Dehui Deng Chuanbo Gao Jianru Gong
Shaojun Guo Fengwei Huo Song Jin Young Soo Kang
Zhenhui Kang Bin Liu Jian Liu Min Liu
Xiulian Pan Narayan Pradhan Yong Qin Zaicheng Sun
Arne Thoma Ying Wan Feng Wang Lianzhou Wang
Shuangyin Wang Xinchen Wang Ho Ghim Wei W. David Wei
Yujie Xiong Bin Zhang Fuxiang Zhang Qiao Zhang
Zhen Zhao Nanfeng Zheng Xiaochun Zhou Yongfa Zhu

bugSession 5. Nano-Composites and Applications

Confirmed Keynote Speakers

     
Chuanhua Duan

Confirmed Invited Speakers

   
Chun Li Xinsheng Peng

bugSession 6. Energy Nanotechnology

Confirmed Keynote Speakers

Rose Amal Huiming Cheng Yi Cui Liming Dai
Songyuan Dai Hongjin Fan Zheng Hu Yu Huang
Yanglong Hou Chun-Sing Lee Jian Lu Federico Rosei
Xin Su Alberto Vomiero Guoxiu Wang Lianzhou Wang
Younan Xia Guangchen Xu Changjun (Alex) Zhang Hua Zhang
 
Dongyuan Zhao Huijun Zhao Zijian Zheng  

Confirmed Invited Speakers

Farid Akhtar Zhiyong Fan Tao Ling Yongbing Tang
Bao Wang Ranbo Yu Xinbo Zhang Yu Zhang

bugSession 7. Environmental Nanoscience and Nanotechnology

Confirmed Keynote Speakers

 
Yongsheng Chen Chuangyong Jing Masaaki Nagatsu

Confirmed Invited Speakers

Zhengping Hao Xingjiu Huang Daohui Lin Zhang Lin
Rui Liu Michael Mastalerz Ognjen Š. Miljani? Niklas Johan Ambjorn HEDIN
 
Bingcai Pan Weiqun Shi Cafer Tayyar YAVUZ Shuao Wang
Suhua Wang Chungang Yuan Lizhi Zhang Hongyu Zhou

bugSession 8. Nanophotonics and Plasmonics

Confirmed Keynote Speakers

     
Hiroaki Misawa

Confirmed Invited Speakers

Javier Garcia de Abajo Pierre Berini Yiping Cui Dai-Sik Kim
Yuri Kivshar Dangyuan Lei Peixiang Lu Xiangang Luo
Peter Nordlander Markus Raschke Hongbo Sun Din Ping Tsai
Ventsislav Valev Prabhat Verma Guoping Wang Jianfang Wang
     
Qihua Xiong      

bugSession 9. 2D Materials beyond Graphene and Nanodevices

Confirmed Keynote Speakers

     
Xiangfeng Duan

Confirmed Invited Speakers

Qiaoliang Bao Yang Chai Ning Dai Kai Xiao
Jingbo Li Pingheng Tan

Yu Ting

Chuan Wang
 
Feng Yan Guangyu Zhang Chongwu Zhou  

bugSession 10. Nanocharacterization

Iain Baikie Jianing Chen Qing Chen Zhihai Cheng
Mingdong Dong Qiang Fu Haiming Guo Junjie Guo
Zhipeng Huang Beena Kalisky Markus Lackinger Zhipeng Li
Wenjie Liang Honggang Liao Kaihui Liu Jun Luo
Xucun Ma Caue Ribeiro Adi Salomon Li Song
Zhengzong Sun Zhiyuan Tian Lianming Tong Rongming Wang
Chuangyi Wang Xi Wang Yong Wang Xianlong Wei
Fan Yang Bingsen Zhang Jianjun Zhang Yanfeng Zhang
   
Yang Zhang Ziran Zhao    

bugSession 11. Standards and Metrology

 

Shengli Chen Hongmei Li Haiyan Xu Liming Xu
     
Limin zhang      
       
       
       

bugSession 12. Modeling and Simulation of Nanostructures

Confirmed Keynote Speakers

Mei-Yin Chou Weihai Fang Huajian Gao Wanlin Guo
Sinan Keten Jun Li Steven Louie Yuqiang Ma
Vincent Meunier Ilias Perakis Zhigang Shuai Enge Wang
   
Boris Yakobson Ruhong Zhou    

Confirmed Invited Speakers

Guoqing Hu Wei Ji Weixue Li Xinzheng Li
Bin Liu Zhongyuan Lv Zhao Qin Jiatao Sun
Jinlan Wang Yujie Wei Hengan Wu Qimin Yan
Kai Yang Lijun Zhang Xianren Zhang Yuyang Zhang
   
Jijun Zhao Jin Zhao    

bugSession 13. Nanobiotechnology and Nanomedicine

Confirmed Keynote Speakers

Xiaosong Gu Kam W Leong Changsheng Liu Chad Mirkin
 
Paul S. Weiss Liangfang Zhang Nanfeng Zheng  

Confirmed Invited Speakers

Anne M. Andrews Massimo Bottini Lintao Cai Aoneng Cao
Guoping Chen Michel Chen Shawn Chen Zhen Cheng
Hsin-Cheng Chiu DaXiang Cui Zhifei Dai Jun Ding
Ya Ding Calum Drummond Haiming Fan

Xiaohu Gao

Zhen Gu Peixuan Guo

Shutao Guo

Gang Han

Yuanyu Huang

Jorgen Kjems Yamuna Krishnan Katharina Landfester
Yuanpei Li Wenbin Lin Bin Liu Zhe Liu
 
Zhuang Liu

Huan Meng

Insup Noh

Pep Pàmies

Daiwen Pang Michelle L. PENG Omathanu Perumal Anna Salvati
Youqing Shen Bingyang Shi Xintao Shuai Patrick J. Sinko
Francesco Stellacci

Hongda Wang

John Wang Chong Xie
Jianping Xie Chuanlai Xu Fujian Xu Zhiping Xu

Xue Xue

Xin Zhang Linyun Zhao Ruhong Zhou

bugSession 14. Nanotechnology for Bioimaging and Diagnostics

Confirmed Keynote Speakers

xiaoyuan Chen Ali Khademhosseini Yan Li Xiaoquan Lu
Yunfeng Lu Jianlin Shi Shu Wang Huanghao Yang
   
Xinrong Zhang Junjie Zhu    

Confirmed Invited Speakers

Zhifei Dai Dror Fixler Hossam Haick Peng Huang
Yongsheng Li Gaolin Liang Zongxiu Nie Kanyi Pu
LIM Chwee Teck Zhigang Xie Chunyang Zhang Dongsheng Guo

bugSession 15. Safety and Health of Nanomaterials

Confirmed Keynote Speakers

Harri Alenius Greg Anderson Jared M. Brown Flemming Cassee
Yimin Chao Li Jia Philip Demokritou Marianne Geisser Kamber
Kayee Lee David Leong Xiangdong Li Binhua Lin
Igor Linkov Iseult Lynch Wolfgang Parak Sheng Qi
Jianhua Qin Kristina Riehemann Kai Savolainen Kim Hamad-Schifferli
Adolfo Speghini Tian Xia Chuanlai Xu Yi Zuo

Confirmed Invited Speakers

Michaela Aufderheide Rui Chen Neus Feliu Weiyue Feng

Zhanjun Gu Dan Li Ruibin Li Sijie Lin
Haifang Wang Huaiyu Wang Liming Wang

Taotao Wei

 
Xuefeng Yu Haiyuan Zhang Zhiyong Zhang  

bugSession 16. Printing of Nanomaterilas and Applications

Confirmed Keynote Speakers

Stephen Y. Chou Xiaodong Chen Xuanming Duan Jay Guo
Hongwei Han Tobias Kraus Jing Liu Anderson Shum
   
Zuankai Wang Jun Yang    

Confirmed Invited Speakers

Chuanfei Guo Xiaojun Guo Lei Huang Fengyu Li
Mingzhu Li Jinxin Lin Wenming Su Yonglin Xie
Junliang Yang Jianjun Wang Ting Zhang Jianwen Zhao

 

bugSession 17. Optoelectronic Nanomaterials and Devices

Confirmed Keynote Speakers

Kilwon Cho Harald Fuchs Lei Jiang Yunqi Liu
 

 Jun Takeya

Benzhong Tang Lijun Wan  

Confirmed Invited Speakers

Yang Chai Min Chen Xiaodong Chen Yiwang Chen
Yongsheng Chen Wenlong Cheng Huanli Dong Yongqiang Dong
Yuping Dong Pengfei Duan Zhiyong Fan Lei Fang
Meng Gao Jinlong Gong Xiong Gong Xuefeng Guo
Rongrong Hu Lang Jiang Bo Wegge Laursen Fuyou Li
Hanying Li Liqiang Li Rongjin Li Tao Li
Zhen Li Zhe Liu Ping Lu Chao Lv
Wei Ma Anlian Pan Huisheng Peng Xiaodong Pi
Anjun Qin Jie Sun Jingzhi Sun Jianxin Tang
Wenjing Tian Aijun Dong Jianpu Wang Xinran Wang
Zhiming Wang Yan Wei Zhongming Wei Qihua Xiong
Feng Yan Jiping Yang Yanlei Yu Wangzhang Yuan
Wan Yue Qichun Zhang Yongsheng Zhao Zujin Zhao
Haizheng Zhong Erjun Zhou Huiqiong Zhou Jia Zhu
       
       

bugSession 18. Bioinspired Interfacial Materials and Devices

Confirmed Keynote Speakers

Ivan Aprahamian Joël De Coninck Peter Fratzl Chao Gao
Peter Gregory Stanislav N. Gorb Zhongze Gu Lin Guo
Olli Ikkala Yasuhiro Ishida Baohua J Jian Ji
Lei Jiang Jian Jin Ali Khademhosseini Dan Li
Krzysztof Matyjaszewski SonBinh T. Nguyen Pep Pàmies Eduardo Saiz
Xin Su Antoni P. Tomsia Vladimir V. Tsukruk Ben Wang
Huangting Wang Zuankai Wang Ulrike G.K. Wegst Paul S. Weiss
Liping Wen Jonathan Wilker Lei Xu Hongbo Zeng
     
Haoli Zhang      

Confirmed Invited Speakers

Bin Ding Zhiguang Guo Xu Hou Huan Liu
Mingjie Liu Zunfeng Liu Jianjun Wang Longjian Xue
   
Yong Zhao Yong Zhao