>>Confirmed Invited Speakers

 

bugPlenary Speakers(in alphabetical order):

Markus Antonietti/MPI

Xinhe Bao/CAS

Makoto Fujita/Tokyo

Sharon Glotzer/University of Michigan

Chad Mirkin/Northwestern

Kostya Novoselov/Nobel Laureate


Xiaowei Zhuang/Harvard University

bugSession 1. Carbon Nanomaterials

Confirmed Keynote Speakers£º

Liming Dai Morinobu Endo Hongjun Gao Michael Giersig
Zhengxiao Guo Avetik R. Harutyunyan Esko I. Kauppinen Yuliang Li
   
Zhongfan Liu Xiangdong Yao    

Confirmed Invited Speakers£º

Anyuan Cao Yongsheng Chen Feng Ding Byung Hee Hong
Shaoming Huang Kaili Jiang Cheol Jin Lee Feng Li
Qingwen Li Yan Li Xianglong Li Chang Liu
Kaihui Liu Jieshan Qiu Liangti Qu

Li Song

Chunru Wang Ming Xu Quanhong Yang Qiang Zhang
   
Yingying Zhang Hongwei Zhu    

bugSession 2. Inorganic Nanomaterials and Metal-organic Frameworks

Confirmed Keynote Speakers£º

Xiongwen Lou Takashi Uemura Yi Xie Yadong Yin
     
Hongcai Zhou      

Confirmed Invited Speakers£º

Xianhe Bu Yong Cui Hexiang Deng Chunying Duan
Xiao Feng Hailong Jiang Yaqian Lan Jianrong Li
Qiaowei Li Shenghua Li

Andrey Rogach

Yuen Wu
Gang Xu Jiepeng Zhang Yuebiao Zhang Bin Zhao
     
Guangshan Zhu      

bugSession 3. Self-Assembly and Soft Nanomaterials

 

Katsuhiko Ariga Harish Bhaskaran Zhaoxiang Deng Chunhai Fan
Charl FJ Faul Kurt Gothelf Jay T. Groves Sarah Heilshorn
Yamuna Krishnan Runhui Liu Alan Rowan Annela Seddon
Wenmiao (Will) Shu Friedrich Simmel Wenjing Sun Qiangbin Wang
Shu Wang Itamar Willner Yunsheng Xia Bing Xu
Huaping Xu Hai-bo Yang Chuan Zhang Wei Zhang
   
Yongfeng Zhou Bo Zou    

bugSession 4. Nanocatalysis

Confirmed Keynote Speakers£º

Hermenegildo Garcia Buxing Han Shizhang Qiao Jinhua Ye
     
Jihong Yu      

Confirmed Invited Speakers£º

Dehui Deng Chuanbo Gao Jianru Gong Fengwei Huo
Song Jin Young Soo Kang Zhenhui Kang Yanguang Li
Bin Liu Jian Liu Min Liu Narayan Pradhan
Yong Qin Zaicheng Sun Arne Thoma Ying Wan
Feng Wang Shuangyin Wang Xinchen Wang W. David Wei
Yujie Xiong Bin Zhang Fuxiang Zhang Qiao Zhang
Zhen Zhao Nanfeng Zheng Xiaochun Zhou Yongfa Zhu

bugSession 5. Nano-Composites and Applications

Confirmed Keynote Speakers£º

Chuanhua Duan Lei Lu Shuhong Yu Weiya Zhou

Confirmed Invited Speakers£º

Denvid Lau Chun Li Lidong Li Weibang Lv
Xinsheng Peng Jinglei Yang Lvwen Zhang Yihui Zhang

bugSession 6. Energy Nanotechnology

Confirmed Keynote Speakers£º

Huiming Cheng Yi Cui Liming Dai Songyuan Dai
Hongjin Fan Zheng Hu Yu Huang Yanglong Hou
Chun-Sing Lee Jian Lu Federico Rosei Xin Su
Alberto Vomiero Guoxiu Wang Lianzhou Wang Younan Xia
Guangchen Xu Changjun (Alex) Zhang Hua Zhang Dongyuan Zhao
   
Huijun Zhao Zijian Zheng    

Confirmed Invited Speakers£º

Farid Akhtar Zhiyong Fan Tao Ling Yongbing Tang
Bao Wang Ranbo Yu Xinbo Zhang Yu Zhang

bugSession 7. Environmental Nanoscience and Nanotechnology

Confirmed Keynote Speakers£º

 
Yongsheng Chen Chuangyong Jing Masaaki Nagatsu

Confirmed Invited Speakers£º

Zhengping Hao Xingjiu Huang Daohui Lin Zhang Lin
Rui Liu Michael Mastalerz Ognjen Š. Miljani? Niklas Johan Ambjorn HEDIN
 
Bingcai Pan Weiqun Shi Cafer Tayyar YAVUZ Shuao Wang
Suhua Wang Chungang Yuan Lizhi Zhang Hongyu Zhou

bugSession 8. Nanophotonics and Plasmonics

Confirmed Keynote Speakers£º

     
Hiroaki Misawa

Confirmed Invited Speakers£º

Javier Garcia de Abajo Pierre Berini Yiping Cui Dai-Sik Kim
Dangyuan Lei Peixiang Lu Xiangang Luo Peter Nordlander
Hongbo Sun Din Ping Tsai Ventsislav Valev Prabhat Verma
 
Guoping Wang Jianfang Wang Qihua Xiong  
       
       

bugSession 9. 2D Materials beyond Graphene and Nanodevices

Confirmed Keynote Speakers£º

     
Xiangfeng Duan

Confirmed Invited Speakers£º

Qiaoliang Bao Yang Chai Ning Dai Kai Xiao
Jingbo Li Pingheng Tan

Yu Ting

Chuan Wang
 
Feng Yan Guangyu Zhang Chongwu Zhou  

bugSession 10. Nanocharacterization

Iain Baikie Jianing Chen Zhihai Cheng Mingdong Dong
Qiang Fu Haiming Guo Junjie Guo Zhipeng Huang
Beena Kalisky Markus Lackinger Zhipeng Li Wenjie Liang
Honggang Liao Kaihui Liu Jun Luo Xucun Ma
Caue Ribeiro Adi Salomon Li Song Zhengzong Sun
Zhiyuan Tian Lianming Tong Rongming Wang Chuangyi Wang
Xi Wang Yong Wang Xianlong Wei Fan Yang
Bingsen Zhang Jianjun Zhang Yanfeng Zhang Yang Zhang
     
Ziran Zhao      

bugSession 11. Standards and Metrology

Confirmed Keynote Speakers£º

   
Denis Koltsov Nam Woong Song    

Confirmed Invited Speakers£º

Shengli Chen xiaohong Chen Xiufeng Han Jianbin Huang
Hongmei Li HuapingLiu Qian Liu Rongyao Wang
Weiwei He Jianhua Xiao Haiyan Xu Liming Xu
     
Limin zhang      

bugSession 12. Modeling and Simulation of Nanostructures

Confirmed Keynote Speakers£º

Huajian Gao Wanlin Guo Sinan Keten Jun Li
Steven Louie Yuqiang Ma Ilias Perakis Enge Wang
   
Boris Yakobson Ruhong Zhou    
       
       

Confirmed Invited Speakers£º

Guoqing Hu Wei Ji Weixue Li Xinzheng Li
Bin Liu Zhongyuan Lv Zhao Qin Jiatao Sun
Jinlan Wang Yujie Wei Hengan Wu Qimin Yan
Kai Yang Lijun Zhang Xianren Zhang Yuyang Zhang
   
Jijun Zhao Jin Zhao    

bugSession 13. Nanobiotechnology and Nanomedicine

Confirmed Keynote Speakers£º

Pulizzi,Fabio Kjems,Jørgen Pàmies,Pep Paul S. Weiss
   
Xiyun Yan Liangfang Zhang    

Confirmed Invited Speakers£º

Massimo Bottini Lintao Cai Aoneng Cao Huabing Chen
Yongming Chen Hsin-Cheng Chiu DaXiang Cui Zhifei Dai
Baoquan Ding Dan Ding Jun Ding Ya Ding
Calum Drummond Haiming Fan

Xiaohu Gao

Xueyun Gao
Pasut Gianfranco Zhen Gu Peixuan Guo Gang Han

Yuanyu Huang

Ali Khademhosseini Katharina Landfester Jia Lee
Linlin Li Yuanpei Li Bin Liu Hong Liu
Huiyu Liu Zhuang Liu Yi Lu

Huan Meng

Insup Noh

Michelle L. PENG Omathanu Perumal Ho,Rodney JY
Anna Salvati Youqing Shen Bingyang Shi Patrick J. Sinko
Francesco Stellacci Sun Xun

Hongda Wang

John Wang
Zhengang Wang Jianping Xie Chuanlai Xu Fujian Xu
Zhiping Xu

Xue Xue

Xin Zhang Linyun Zhao
     
Nana Zhao      

bugSession 14. Nanotechnology for Bioimaging and Diagnostics

Confirmed Keynote Speakers£º

Yan Li Xiaoquan Lu Yunfeng Lu Jianlin Shi
 
Huanghao Yang Xinrong Zhang Junjie Zhu  
       
       

Confirmed Invited Speakers£º

Dror Fixler Hossam Haick Peng Huang Yongsheng Li
Gaolin Liang Zongxiu Nie Kanyi Pu LIM Chwee Teck
 
Zhigang Xie Chunyang Zhang Dongsheng Guo  

bugSession 15. Safety and Health of Nanomaterials

Confirmed Keynote Speakers£º

Harri Alenius Greg Anderson Jared M. Brown Flemming Cassee
Yimin Chao Guoqing Hu Li Jia Philip Demokritou
Marianne Geisser Kamber Kayee Lee David Leong Xiangdong Li
Binhua Lin Igor Linkov Iseult Lynch Wolfgang Parak
Sheng Qi Jianhua Qin Kristina Riehemann Kai Savolainen
Kim Hamad-Schifferli Adolfo Speghini Tian Xia Chuanlai Xu
     
Yi Zuo      

Confirmed Invited Speakers£º

Michaela Aufderheide Rui Chen Neus Feliu Weiyue Feng

Zhanjun Gu Guoqing Hu Xiangang Hu Dan Li
Ruibin Li Sijie Lin Haifang Wang Li Shang
Huaiyu Wang Liming Wang

Taotao Wei

Aiguo Wu
 
Xuefeng Yu Haiyuan Zhang Zhiyong Zhang  

bugSession 16. Printing of Nanomaterilas and Applications

Confirmed Keynote Speakers£º

Ahmed A. Busnaina Stephen Y. Chou Xiaodong Chen Xuanming Duan
Jay Guo Hongwei Han Tobias Kraus Jing Liu
Stergios Logothetidis Shlomo Magdassi Anderson Shum Jun Yang

Confirmed Invited Speakers£º

Chuanfei Guo Xiaojun Guo Lei Huang Fengyu Li
Mingzhu Li Jinxin Lin Wenming Su Yonglin Xie
Junliang Yang Jianjun Wang Ting Zhang Jianwen Zhao

 

bugSession 17. Optoelectronic Nanomaterials and Devices

Confirmed Keynote Speakers£º

Kilwon Cho Harald Fuchs Lei Jiang Yunqi Liu
 

 Jun Takeya

Benzhong Tang Lijun Wan  

Confirmed Invited Speakers£º

Min Chen Yiwang Chen Wenlong Cheng Huanli Dong
Yongqiang Dong Yuping Dong Pengfei Duan Zhiyong Fan
Lei Fang Meng Gao Jinlong Gong Xiong Gong
Xuefeng Guo Rongrong Hu Bo Wegge Laursen Fuyou Li
Hanying Li Liqiang Li Rongjin Li Tao Li
Zhen Li Zhe Liu Ping Lu Chao Lv
Wei Ma Anlian Pan Huisheng Peng Xiaodong Pi
Anjun Qin Jie Sun Jingzhi Sun Jianxin Tang
Wenjing Tian Aijun Dong Jianpu Wang Xinran Wang
Zhiming Wang Yan Wei Zhongming Wei Feng Yan
Jiping Yang Yanlei Yu Wangzhang Yuan Qichun Zhang
Yongsheng Zhao Zujin Zhao Haizheng Zhong Erjun Zhou
   
Huiqiong Zhou Jia Zhu    
       
       

bugSession 18. Bioinspired Interfacial Materials and Devices

Confirmed Keynote Speakers£º

Ivan Aprahamian Joël De Coninck Peter Fratzl Chao Gao
Peter Gregory Stanislav N. Gorb Zhongze Gu Lin Guo
Olli Ikkala Yasuhiro Ishida Baohua J Jian Ji
Lei Jiang Jian Jin Ali Khademhosseini Dan Li
Krzysztof Matyjaszewski SonBinh T. Nguyen Eduardo Saiz Xin Su
Antoni P. Tomsia Vladimir V. Tsukruk Ben Wang Huangting Wang
Zuankai Wang Ulrike G.K. Wegst Paul S. Weiss Liping Wen
Jonathan Wilker Lei Xu Hongbo Zeng Haoli Zhang
       
       

Confirmed Invited Speakers£º

Bin Ding Zhiguang Guo Xu Hou Huan Liu
Mingjie Liu Zunfeng Liu Longjian Xue Yong Zhao
     
Yong Zhao